English

Ariannu

Nawdd

Mae Shopmobility Caerfyrddin yn dibynnu ar nawdd a chefnogaeth wrth gwmnïoedd a sefydliadau yn yr ardal. Gallwch helpu drwy gyfrannu nawdd ar bob lefel. Os oes diddordeb gennych, cysylltwch ar 01267 233699.

Cyfraniadau

Croesawn cyfraniadau o unrhyw swm. Bydd yr arian i gyd yn cael ei ddefnyddio i redeg yr uned ac i brynu offer newydd.

 

Amser Agor

10:00am - 3:45pm

Llun - Sadwrn

Costau Llogi

Bore - £3.00
(10:00am - 1:00pm)

Prynhawn - £3.00
(1:00pm - 3:45pm)

Trwy'r Dydd - £5.00